Fahr sendromu / fahr syndrome

Fahr hastalığı; kalsiyum metabolizması bozukluğu ile gelişen, çift taraflı simetrik intrakraniyal kalsifikasyon ile seyreden, nörodejeneratif bozukluklar ile karakterize, nadir görülen bir hastalıktır. Klinik olarak konuşma bozukluğu, yürümede dengesizlik, istemsiz hareketler ya da kas krampları ile başlayıp; tabloya psikoz, kişilik değişiklikleri gibi nöropsikiyatrik semptomlar eşlik edebilmektedir. Tanıda kalsiyum birikimlerini göstermede en sık kullanılan inceleme yöntemi beyin tomografisidir. Fahr hastalığı, nedeni belli ise “Fahr sendromu” olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, ellerde tremor ve kas seyirmeleri şikâyetleri ile başvuran ve idiyopatik hipoparatiroidi saptanan Fahr sendromu olgusunun sunulması amaçlanmıştır.

Kaynak: haberialdi.com

Bir yanıt yazın