Farkındalık ve yaşam kalitesini artırmak

Ekim ayı içindeyiz. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Kanser, tüm dünyada giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Ortalama her 8 kadından birinde meme kanser gelişmektedir. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı ve tedavi en önemli parametredir. Meme kanseri tedavisinde tümörün özelliğine ve evresine göre sadece kitlenin çıkarılmasından memenin tamamının alınmasına kadar giden seçenekler mevcuttur.

Meme kadın kimliğini tanımlayan ve tamamlayan bir organdır. Tadavi sonrasında memede oluşan deformite hastaların yaşam kalitesini azaltır ve psikosasyol birçok probleme yol açabilmektedir. Meme kanserine modern yaklaşımda tümör tedavisi planlanırken rekonstrüksiyonun da birlikte planlanması gerekir. Son yıllarda meme kanseri mortalitesindeki düşüşün yanı sıra, tarama yönemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, belirtisi olmadan yakalanan vaka ve cerrahi girişim sayısında ve yeniden meme yapımına olan ilgide artışa yol açmıştır

Erken evre ve küçük tümörlerde meme koruyucu cerrahi ve eş zamanlı meme şekli onarımı yapılabilir. Memenin tamamının alınması gereken durumlarda yeniden meme yapımı gündeme gelir. Yeniden meme yapı tümör cerrahisi ile eş zamanlı veya geç onarım şeklinde yapılabilir. Geç onarım 3. aydan sonra yapılabilir.

Yeniden meme yapımı için temel olarak 2 yol söz konusudur. Uygun hastada silikon meme protezi ile meme yapımı yapılabilir. Yeterli cilt akalan hastalarda protez yerleştirilip cilt şekillendirilebilirken yeterli cilt dokusu olmayan hastalarda doku genişletici uygulaması sonrası protez ile yeni meme yapılabilmejktedir.

İkinci secenek kişinin karın sırt veya kalça bölgesinden alınan dokular ile meme yapımı işlemidir. Meme yapımı sonrası simetri sağlanabilmesi için karşı memeye de operasyon planlanır.

Son söz olarak erken tanı hayat kurtatrırı. Meme rekonstrüksiyonu hayat kalitesini artırır.

Kaynak: veicerik.com

Bir yanıt yazın